Kolize

Situace, k níž dochází, když se současně provádí dva nebo více požadavků na zařízení, která dokáže zpracovat pouze jeden v daném okamžiku


Collision

The situation that occurs when two or more demands are made simultaneously on equipment that can handle only one at any given instant.

Použito v metodice