Kolize

Situace, k níž dochází, když se současně provádí dva nebo více požadavků na zařízení, která dokáže zpracovat pouze jeden v daném okamžiku

Použito v metodice