Kompartmentalizace

Nehierarchické seskupování citlivých informací používaných pro kontrolu přístupu k datům mnohem jemněji než pouze s hierarchickou bezpečnostní klasifikací.


Compartmentalization

A nonhierarchical grouping of sensitive information used to control access to data more finely than with hierarchical security classification alone.

Použito v metodice