Kompenzace bezpečnostních prvků

Řízení, provozní a technické kontroly (tj. Ochranná opatření nebo protiopatření), které organizace používají namísto doporučených kontrol v nízkých, středních nebo vysokých základních liniích.


Compensating Security Controls

The management, operational, and technical controls (i.e., safeguards or countermeasures) employed by an organization in lieu of the recommended controls in the low, moderate, or high baselines.

Použito v metodice