Komplexní testování

Testovací metodika, která předpokládá explicitní a podstatné znalosti o vnitřní struktuře a podrobnostech implementace předmětu hodnocení.


Comprehensive Testing

A test methodology that assumes explicit and substantial knowledge of the internal structure and implementation detail of the assessment object.

Použito v metodice