Komplexní testování

Testovací metodika, která předpokládá explicitní a podstatné znalosti o vnitřní struktuře a podrobnostech implementace předmětu hodnocení.

Použito v metodice