Komponent

Externí informační systém

Informační systém nebo součást informačního systému, který je mimo autorizační hranici stanovenou organizací a pro který organizace obvykle nemá žádnou přímou kontrolu nad aplikací požadovaných bezpečnostních kontrol nebo posouzení účinnosti bezpečnostní kontroly.


Component

External Information System

An information system or component of an information system that is outside of the authorization boundary established by the organization and for which the organization typically has no direct control over the application of required security controls or the assessment of security control effectiveness.

Použito v metodice