Kompromis

Zveřejnění informací neoprávněným osobám nebo porušení bezpečnostní politiky systému, při němž mohlo dojít k neoprávněnému úmyslnému nebo neúmyslnému odhalení, úpravě, zničení nebo ztrátě objektu.


Compromise

Disclosure of information to unauthorized persons, or a violation of the security policy of a system in which unauthorized intentional or unintentional disclosure, modification, destruction, or loss of an object may have occurred.

Použito v metodice