Kompromitování emanací

Neúmyslné signály, které by při odposlechu a analýze zveřejňovaly informace přenášené, přijaté, manipulované nebo jinak zpracované vybavením informačních systémů.


Compromising Emanations

Unintentional signals that, if intercepted and analyzed, would disclose the information transmitted, received, handled, or otherwise processed by information systems equipment.

Použito v metodice