Komunikační kryt

Komunikační specialisté využívají média k vytvoření a udržení pozitivního obrazu organizace, kterou zastupují.


Communications Cover

Communications Specialists use media outlets to create and maintain a positive image of the organization they are representing.

Použito v metodice