Komunikační profil

Komunikační profil umožňuje posílat oznámení na základě konkrétních událostí cíleným zákaznickým účtům.


Communications Profile

A communication profile lets you send specific event-driven notifications to targeted customer accounts.


Použito v metodice