Kontaminace

Typ incidentu zahrnující vložení údajů jedné bezpečnostní klasifikace nebo kategorie zabezpečení do údajů o nižší bezpečnostní klasifikaci nebo jiné bezpečnostní kategorie.


Contamination

Type of incident involving the introduction of data of one security classification or security category into data of a lower security classification or different security category.

Použito v metodice