Kontejner

Soubor používaný technologií šifrování virtuálního disku, který zahrnuje a chrání další soubory.


Container

The file used by a virtual disk encryption technology to encompass and protect other files.

Použito v metodice