Kontrolní součet

Matematická hodnota, která je přiřazena souboru a použita k "otestování" souboru později k ověření, že data obsažená v souboru nebyla zlikvidována.


Checksum

A mathematical value that is assigned to a file and used to “test” the file at a later date to verify that the data contained in the file has not been maliciously changed.

Použito v metodice