Kontrolovaná oblast

Jakákoli oblast nebo prostor, pro které má organizace důvěru, že poskytnuté fyzické a procedurální ochrany a jsou dostatečné pro splnění požadavků stanovených pro ochranu informačního a / nebo informačního systému.


Controlled Area

Any area or space for which the organization has confidence that the physical and procedural protections provided are sufficient to meet the requirements established for protecting the information and/or information system.

Použito v metodice