Kontrolovaná ochrana přístupu

Minimální sada bezpečnostních funkcí, které vynucují kontrolu přístupu jednotlivých uživatelů a činí je odpovědnými za své akce prostřednictvím přihlašovacích postupů, auditu událostí relevantních pro zabezpečení a izolace zdrojů.


Controlled Access Protection

Minimum set of security functionality that enforces access control on individual users and makes them accountable for their actions through login procedures, auditing of security-relevant events, and resource isolation.

Použito v metodice