Kořenový certifikační úřad

V hierarchické infrastruktuře veřejných klíčů je certifikační autorita, jejíž veřejný klíč slouží jako nejdůvěryhodnější vztažný bod (tj. Začátek cesty důvěryhodnosti) pro doménu zabezpečení.


Root Certification Authority

In a hierarchical Public Key Infrastructure, the Certification Authority whose public key serves as the most trusted datum (i.e., the beginning of trust paths) for a security domain.

Použito v metodice