KPC

KMI Protected Channel

Komunikační kanál KMI (Key Management Infrastructure), který poskytuje 1) službu Integrity informací; 2) službu ověřování původu dat nebo službu ověřování totožnosti peer-entity, která odpovídá způsobu komunikace; a 3) případně službu důvěrnosti informací.

Použito v metodice