KPC

KMI Protected Channel

Komunikační kanál KMI (Key Management Infrastructure), který poskytuje 1) službu Integrity informací; 2) službu ověřování původu dat nebo službu ověřování totožnosti peer-entity, která odpovídá způsobu komunikace; a 3) případně službu důvěrnosti informací.


KPC

KMI Protected Channel

A key management infrastructure (KMI) Communication Channel that provides 1) Information Integrity Service; 2) either Data Origin Authentication Service or Peer Entity Authentication Service, as is appropriate to the mode of communications; and 3) optionally, Information Confidentiality Service.

Použito v metodice