KPK

Key Production Key

Klíč použitý k inicializaci generátoru keystreamu pro výrobu dalších elektronicky generovaných klíčů.


KPK

Key Production Key

Key used to initialize a keystream generator for the production of other electronically generated key.

Použito v metodice