KPK

Key Production Key

Klíč použitý k inicializaci generátoru keystreamu pro výrobu dalších elektronicky generovaných klíčů.

Použito v metodice