Krátký titul

Identifikace kombinace písmen a čísel přiřazených určitým materiálům COMSEC pro usnadnění manipulace, účetnictví a řízení.


Short Title

Identifying combination of letters and numbers assigned to certain COMSEC materials to facilitate handling, accounting, and controlling.

Použito v metodice