Kritická analýza

Analýza pro vyhodnocení zdrojů nebo obchodních funkcí k určení jejich významu pro podnik a dopad, pokud nelze funkci dokončit nebo zdroj není k dispozici.


Criticality Analysis

An analysis to evaluate resources or business functions to identify their importance to the enterprise, and the impact if a function cannot be completed or a resource is not available.

Použito v metodice