Kritická infrastruktura

Systémy, jejichž neschopnost nebo zkáza by měla oslabující vliv na ekonomickou bezpečnost podniku, komunity nebo národa.


Critical Infrastructure

Systems whose incapacity or destruction would have a debilitating effect on the economic security of an enterprise, community or nation.

Použito v metodice