Kritické poslání

Jakýkoli telekomunikační nebo informační systém, který je definován jako národní bezpečnostní systém (Federal Information Security Management Act 2002 - FISMA) nebo zpracovává jakoukoli informaci o ztrátě, zneužití, zpřístupnění nebo neoprávněnému přístupu nebo úpravě, by měl oslabující vliv na poslání agentury.


Mission Critical

Any telecommunications or information system that is defined as a national security system (Federal Information Security Management Act of 2002 - FISMA) or processes any information the loss, misuse, disclosure, or unauthorized access to or modification of, would have a debilitating impact on the mission of an agency.

Použito v metodice