Kritika

Význam konkrétního aktiva nebo funkce podniku a dopad, pokud daný majetek nebo funkce není k dispozici.


Criticality

The importance of a particular asset or function to the enterprise, and the impact if that asset or function is not available.

Použito v metodice