Křížový certifikát

Certifikát použitý k vytvoření důvěryhodného vztahu mezi dvěma certifikačními orgány.


Cross-Certificate

A certificate used to establish a trust relationship between two Certification Authorities.

Použito v metodice