Kryptanalýza

Kryptanalýza se týká studia šifrů, šifrového textu nebo kryptosystémů (tj. Tajných kódových systémů) s cílem nalézt v nich slabiny, které umožňují získávání otevřeného textu z šifrového textu bez nutnosti znát klíč nebo algoritmus. Toto je známé jako rozbití šifry, šifrového textu nebo kryptosystému.


Cryptanalysis

Cryptanalysis refers to the study of ciphers, ciphertext, or cryptosystems (that is, to secret code systems) with a view to finding weaknesses in them that will permit retrieval of the plaintext from the ciphertext, without necessarily knowing the key or the algorithm. This is known as breaking the cipher, ciphertext, or cryptosystem.

Použito v metodice