Kryptografická funkce Hash

Funkce, která mapuje řetězec bitů libovolné délky na řetězec bitů s pevnou délkou. Schválené funkce hash splňují následující vlastnosti:

1) (Jednosměrná) Je výpočetně nemožné najít jakýkoliv vstup, který mapuje na jakýkoli předem určený výstup.

2) (Odolnost proti kolizi) Je výpočetně nemožné nalézt dva odlišné vstupy, které mapují stejný výstup.

Použito v metodice