Kryptografická hranice

Explicitně definovaný nepřetržitý obvod, který vytváří fyzické hranice kryptografického modulu a obsahuje všechny komponenty hardwaru, softwaru a nebo firmwaru kryptografického modulu.


Cryptographic Boundary

An explicitly defined continuous perimeter that establishes the physical bounds of a cryptographic module and contains all the hardware, software, and/or firmware components of a cryptographic module.

Použito v metodice