Kryptografická inicializace

Funkce slouží k nastavení stavu kryptografické logiky před generováním klíčů, šifrováním nebo jiným provozním režimem.


Cryptographic Initialization

Function used to set the state of a cryptographic logic prior to key generation, encryption, or other operating mode.

Použito v metodice