Kryptografická logika

Provedení jednoho (nebo více) kryptografického algoritmu (algoritmů) spolu s alarmy, kontrolami a dalšími procesy nezbytnými pro účinný a bezpečný výkon kryptografického procesu (procesů).


Cryptographic Logic

The embodiment of one (or more) cryptographic algorithm(s) along with alarms, checks, and other processes essential to effective and secure performance of the cryptographic process(es).

Použito v metodice