Kryptografická logika

Provedení jednoho (nebo více) kryptografického algoritmu (algoritmů) spolu s alarmy, kontrolami a dalšími procesy nezbytnými pro účinný a bezpečný výkon kryptografického procesu (procesů).

Použito v metodice