Kryptografická náhodnost

Funkce, která náhodně určuje stav vysílání kryptografické logiky.


Cryptographic Randomization

Function that randomly determines the transmit state of a cryptographic logic.

Použito v metodice