Kryptografická síla

Měřítko očekávaného počtu operací potřebných k porušení kryptografického mechanismu.

Použito v metodice