Kryptografická síla

Měřítko očekávaného počtu operací potřebných k porušení kryptografického mechanismu.


Cryptographic Strength

A measure of the expected number of operations required to defeat a cryptographic mechanism.

Použito v metodice