Kryptografická síť

Stanice, které mají společný klíč.


Cryptographic Net

Stations holding a common key.

Použito v metodice