Kryptografická součást

Hardwarové nebo firmwarové provedení kryptografické logiky. Kryptografickou složkou může být modulární sestava, tištěná kabeláž, mikroobvod nebo kombinace těchto položek.


Cryptographic Component

Hardware or firmware embodiment of the cryptographic logic. A cryptographic component may be a modular assembly, a printed wiring assembly, a microcircuit, or a combination of these items.

Použito v metodice