Kryptografická vazba

Spojování dvou nebo více souvisejících prvků informací pomocí kryptografických technik.


Cryptographic Binding

Associating two or more related elements of information using cryptographic techniques.

Použito v metodice