Kryptografické doplňkové vybavení

Zařízení navržená speciálně pro usnadnění účinného nebo spolehlivého provozu kryptografického zařízení, aniž by sama vykonávala kryptografické funkce.


Cryptographic Ancillary Equipment

Equipment designed specifically to facilitate efficient or reliable operation of cryptographic equipment, without performing cryptographic functions itself.

Použito v metodice