Kryptografický alarm

Obvod nebo zařízení, které detekuje poruchy nebo odchylky v logice nebo provozu kryptografického zařízení. Crypto-alarm může zablokovat přenos nebo může poskytnout viditelný a nebo zvukový alarm.


Cryptographic Alarm

Circuit or device that detects failures or aberrations in the logic or operation of crypto-equipment. Crypto-alarm may inhibit transmission or may provide a visible and/or audible alarm.

Použito v metodice