Kryptografický alarm

Obvod nebo zařízení, které detekuje poruchy nebo odchylky v logice nebo provozu kryptografického zařízení. Crypto-alarm může zablokovat přenos nebo může poskytnout viditelný a nebo zvukový alarm.

Použito v metodice