Kryptografický algoritmus

Správně definovaný výpočetní postup, který přijímá proměnné vstupy včetně kryptografického klíče a produkuje výstup.


Cryptographic Algorithm

A well-defined computational procedure that takes variable inputs, including a cryptographic key, and produces an output.

Použito v metodice