Kryptografický klíč

Hodnota používaná pro kontrolu kryptografických operací, jako je dešifrování, šifrování, generování podpisů nebo ověřování podpisů.


Cryptographic Key

A value used to control cryptographic operations, such as decryption, encryption, signature generation, or signature verification.

Použito v metodice