Kryptografický klíč

Hodnota používaná pro kontrolu kryptografických operací, jako je dešifrování, šifrování, generování podpisů nebo ověřování podpisů.

Použito v metodice