Kryptografický produkt

Kryptografický klíč (veřejný, soukromý nebo sdílený) nebo certifikát veřejného klíče, používaný pro šifrování, dešifrování, digitální podpis nebo ověření podpisu; (CKL) a seznamy zrušených certifikátů (CRL) získané důvěryhodnými prostředky ze stejného zdroje, které ověřují pravost klíčů nebo certifikátů.

Chráněný software, který generuje nebo regeneruje klíče nebo certifikáty, může být také považován za kryptografický produkt.

Použito v metodice