Kryptografický systém

Přidružené položky zajišťující informace spolupracují, aby poskytly jediný způsob šifrování nebo dešifrování.

Použito v metodice