Kryptografický systém

Přidružené položky zajišťující informace spolupracují, aby poskytly jediný způsob šifrování nebo dešifrování.


Cryptographic System

Associated information assurance items interacting to provide a single means of encryption or decryption.

Použito v metodice