Kryptografický Token

Přenosné fyzické zařízení řízené uživatelem (např. Karta smart card nebo PCMCIA) slouží k ukládání kryptografických informací a případně i ke kryptografickým funkcím.


Cryptographic Token

A portable, user-controlled physical device (e.g., smart card or PCMCIA card) used to store cryptographic information and possibly also perform cryptographic functions.

Použito v metodice