Kryptographic Synchronizace

Proces, kterým přijímací dešifrovací kryptografická logika dosahuje stejného vnitřního stavu jako vysílající šifrovací logika.


Cryptographic Synchronization

Process by which a receiving decrypting cryptographic logic attains the same internal state as the transmitting encrypting logic.

Použito v metodice