Kryptosystém

Pár algoritmů, které přebírají klíč a převádějí otevřený text do šifrového textu a zpět.


Cryptosystem

A pair of algorithms that take a key and convert plaintext to ciphertext and back.

Použito v metodice