Krytí

Atribut spojený s metodou hodnocení, která se zabývá rozsahu nebo šířkou objektů hodnocení zahrnutých do posouzení (např. Typy předmětů, které mají být hodnoceny, a počet objektů, které mají být hodnoceny podle typu).

Hodnoty pro atribut pokrytí, hierarchicky od méně pokrytí k více pokrytí, jsou základní, zaměřené a komplexní.


Coverage

An attribute associated with an assessment method that addresses the scope or breadth of the assessment objects included in the assessment (e.g., types of objects to be assessed and the number of objects to be assessed by type).

The values for the coverage attribute, hierarchically from less coverage to more coverage, are basic, focused, and comprehensive.

Použito v metodice