Kvalita služeb

Měřící vlastnosti end-to-end výkonnosti síťové služby, které lze předem zaručit smlouvou na úrovni služby mezi uživatelem a poskytovatelem služeb, aby byly splněny konkrétní požadavky zákazníků.


Quality of Service

The measurable end-to-end performance properties of a network service, which can be guaranteed in advance by a Service-Level Agreement between a user and a service provider, so as to satisfy specific customer application requirements.

Použito v metodice