Kybernetická válka

Činnosti podporované vojenskými organizacemi za účelem ohrožení přežití a blahobytu společnosti / cizího subjektu.


Cyberwarfare

Activities supported by military organizations with the purpose to threat the survival and well-being of society/foreign entity.

Použito v metodice