Kyberprostor

Globální doména v informačním prostředí sestávající ze vzájemně závislé sítě infrastruktur informačních systémů, včetně internetu, telekomunikačních sítí, počítačových systémů a vestavěných procesorů a řadičů.


Cyberspace

A global domain within the information environment consisting of the interdependent network of information systems infrastructures including the Internet, telecommunications networks, computer systems, and embedded processors and controllers.

Použito v metodice