LAN

Místní síť

Komunikační síť propojující více počítačů v definovaném místě, jako je například administrativní budova.


LAN

Local area network

Communications network linking multiple computers within a defined location such as an office building.

Použito v metodice