Linka podnikání

Následující OMB definované procesní oblasti společné prakticky všem federálním agenturám: Case Management, Finanční management, Řízení grantů, Řízení lidských zdrojů, Federální zdravotní architektura, Bezpečnost informačních systémů, Formulování a provádění rozpočtu, Geospatial a IT infrastruktura.


Line of Business

The following OMB-defined process areas common to virtually all federal agencies: Case Management, Financial Management, Grants Management, Human Resources Management, Federal Health Architecture, Information Systems Security, Budget Formulation and Execution, Geospatial, and IT Infrastructure.

Použito v metodice