LMD/KP

Zařízení pro místní správu / klíčový procesor

Platforma IEKMS, která poskytuje automatizovanou správu materiálu COMSEC a vytváří klíč pro určené uživatele.


LMD/KP

Local Management Device/Key Processor

EKMS platform providing automated management of COMSEC material and generating key for designated users.

Použito v metodice