Logická bomba

Kousek kódu záměrně vloženého do softwarového systému, který vypustí škodlivou funkci, jsou-li splněny určité podmínky.


Logic Bomb

A piece of code intentionally inserted into a software system that will set off a malicious function when specified conditions are met.

Použito v metodice